Fi̇kri̇ çiktilar

Projenin genel amacı, yetişkin eğitimcileri bütünleşmiş ve yenilikçi bir iPath2UpSkilling Platformu ve Programı ile ve rehberlik hizmetleri aracılığıyla düşük vasıflı/nitelikli yetişkinler için yüksek kaliteli beceri geliştirme yolları sağlamak için bunu kullanmaya yönelik özel becerilerle güçlendirmektir.

Proje kapsamında tasarlanan ve geliştirilen iPath2UpSkilling Platformu ve Programı, yetişkin eğitimi sektöründe çalışan profesyonellerin moderatörlüğünde düşük vasıflı yetişkinler için kapsayıcı, kişiye özel eğitim ve öğretim fırsatları sağlayacaktır. 

Eğitim ve öğretimin kalitesini ve verimliliğini artırma ve eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etme hedefleri, ET2020’de belirlenen ortak AB hedefleridir.

Fikri Çıktılar

Proje önerisinin fikri, dolaylı hedef grubun, sırasıyla düşük vasıflı/nitelikli yetişkinlerin yararına ortaklık kuruluşları tarafından uygulanan farklı projelerin vaka çalışmalarından kaynaklanan hassas gruplar için aktif önlemlerin entegrasyonuna yönelik tespit edilen ihtiyaçtan başlar. 

iPath2UpSkilling Platformunu tasarlama ve geliştirme

Proje boyunca, yetişkin eğitimcilerinin düşük vasıflı/nitelikli yetişkinler için beceri kazandırma yollarını desteklemek üzere dijital bir araç olarak kullanmaları için işlevsel ve kullanışlı bir iPath2UpSkilling e-öğrenme Platformu oluşturduk ve test ettik. 

iPath2UpSkilling Platformu, her iki son kullanıcının (yetişkin eğitmenleri ve düşük vasıflı/nitelikli yetişkinler) ihtiyaçlarını teknolojik gerekliliklerle birleştirmektedir.

iPath2UpSkilling Platformu, aşağıdaki bölümleri içeren yenilikçi bir modüler platformdur: 

– Çevrimiçi bir Mesleki Danışmanlık/Rehberlik Bölümü;

– Açık Eğitim Kaynakları Kütüphanesi de dahil olmak üzere çevrimiçi bir Eğitim Bölümü;

– Yaşam ve Kariyer Koçluğu Bölümü;

– Katılımcı ülkelerdeki Eğitim Sağlayıcıları, Yetkinlik değerlendirme merkezleri ve Yetişkinler için İkinci Şans Okullarını bulmak için İnteraktif Çevrimiçi Harita Bölümü.

iPath2UpSkilling Platformu iki hedef gruba hizmet etmektedir:

– Projenin hedef grubu (eğitimciler/eğitmenler/yetişkin öğrenicileri destekleyen diğer personel);

– dolaylı yararlanıcılar olarak düşük vasıflı/nitelikli yetişkinler.

Çevrimiçi platform, hedef grubun yeni bilgiler edinmesine yardımcı olmanın yanı sıra, açık bir sanal iletişim kanalı aracılığıyla çevrimiçi eğitim oturumları sırasında öğrenilen becerileri pekiştirerek sağlanan eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özünde, çevrimiçi platform son derece uyarlanabilirdir, kullanıcılarının ihtiyaçlarına kolayca yanıt verir ve hedef grubun fiziksel konumlarından bağımsız olarak bilgiye/ağlara/kaynaklara erişimini kolaylaştırır.

Çevrimiçi platform, yetişkin eğitimcilerinin ağlar oluşturabileceği, işbirlikleri kurabileceği, en iyi uygulamaları paylaşabileceği, beceri talebindeki değişiklikleri tahmin edebileceği ve ortak eylemlere katılabileceği sanal bir alandır. Buna ek olarak, platform onların AB düzeyinde görünür olmalarını sağlar. Son olarak, çevrimiçi platform, eğitmenlerin kendi kursiyerleriyle sanal olarak buluşabilecekleri bir çalışma alanıdır.

Platforma erişim için bağlantı burada: https://ipath2upskilling.net

iPath2UpSkilling Platformunun son kullanıcıları için kılavuz geliştirme

IO2, iPath2UpSkilling Platformunun son kullanıcıları için bir dizi el kitabından oluşmaktadır. Bunlar, herhangi bir teknik beceriye sahip kullanıcıların proje sırasında geliştirilen araçları nasıl kullanacaklarını öğrenebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Yetişkin Öğrencilerin iPath2UpSkilling Platformunu Kullanma El Kitabı. Bu el kitabı, yetişkin öğrenicilere platformu nasıl kullanacakları ve yeni bir beceri geliştirme yoluna nasıl başlayacakları konusunda bilgi sağlamak için tasarlanmıştır

El kitabına buradan ulaşılabilir: Users-Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform

iPath2UpSkilling Platformunu kullanmak için Profesyonellerin El Kitabı. Bu el kitabı, yetişkin öğrenicileri destekleyen profesyonellere, düşük vasıflı/düşük nitelikli yetişkinleri beceri geliştirme yollarında desteklemek için platformu kullanma becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır

El kitabına buradan ulaşılabilir: TR-Professionals-Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform

Yeni çevrimiçi eğitim kursları geliştirmek için Ipath el kitabı. Bu el kitabı, iPath2Upskilling e-öğrenme platformunu kullanarak yeni çevrimiçi eğitim kursları geliştirmek isteyen yetişkin öğrencileri destekleyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

El kitabına buradan ulaşılabilir: TR-Handbook-iPath-to-develop-new-online-training

Mentorluk programı: Bu kılavuz, yetişkin öğrenicileri destekleyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Yetişkin öğrencileri desteklemeye daha hazırlıklı olmak için bir dizi kılavuz, en iyi uygulamalar ve diğer bilgileri içerir.

El kitabına buradan ulaşılabilir: TR_mentorship-programme

Profesyonel danışmanlık için mentorluk kılavuzu. Bu el kitabı, profesyonel danışmanlar için yetişkin öğrencilerle danışmanlık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair kılavuz ilkeler sunmaktadır. Danışmanlık sürecinde kullanılabilecek bir dizi form ile birleştirilmiştir.

El kitabına buradan ulaşılabilir: TR-Mentorship-Manual-Professional-Counselling

Formlara  buradan ulaşılabilir: TR-Counselling-forms

iPath2UpSkilling Platformunun son kullanıcıları için kılavuz geliştirme

Bu bölümde farkındalık, danışmanlık/rehberlik, eğitim ve koçluk kavramları üzerine dört kısa video yer almaktadır. Videolar bu temel kavramları tanıtmakta ve özellikle danışanlarının hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak yeni araçlar ve teknikler arayan yetişkin eğitimciler ve uygulayıcılar için tasarlanmıştır. İster danışmanlık ve rehberlik becerilerinizi geliştirmek, ister eğitim uzmanlığınızı geliştirmek veya koçluk hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor olun, videolarımız size hemen uygulamaya koyabileceğiniz değerli bilgiler ve pratik ipuçları sağlayacaktır.

iPath2UpSkilling Platformunun kaynaklarının ve içeriğinin geliştirilmesi

IO3, hem yetişkin öğrencileri destekleyen profesyoneller hem de düşük becerilere ve düşük niteliklere sahip yetişkinler tarafından kullanılabilecek bir e-öğrenme platformu ve kaynaklarından oluşmaktadır.

Profesyoneller, mevcut kaynakları kullanarak çevrimiçi kursları kolaylaştırmak için kullanabilirler. Ayrıca yeni kurslar da geliştirebileceklerdir. Yetişkin öğreniciler, becerilerini geliştirmek ve kariyer fırsatlarını artırmak için çevrimiçi kurslara erişebilecekler. 

Platformda şu anda mevcut olan kurslar arasında analitik ve problem çözme becerileri, ekip çalışması, empati ve eleştirel düşünme yer almaktadır. Bunlar, hedef gruba yönelik anketler yoluyla yetişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının analiz edilmesinin ardından geliştirilmiştir. 

Platforma buradan erişilebilir: ipath2upskilling.net/online-training

Platforma basit kayıt yoluyla erişilebilir. Yeni kullanıcılara otomatik olarak “öğrenci” rolü atanır. “Öğretmen” olarak yükseltmek ve yeni kurslar oluşturabilmek için ortak kuruluşlardan biriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.