Eğitim faali̇yetleri̇

Projenin hedefleri doğrultusunda, fiziksel bir etkinlik ve çevrimiçi bir eğitim olmak üzere iki eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. 

25 doğrudan yararlanıcıyı (yetişkin öğrencileri destekleyen eğitimciler, eğitmenler ve diğer personel) iPath2UpSkilling Platformu ve Programını düşük vasıflı/nitelikli yetişkinlerin yararına kullanmak için gerekli becerilerle güçlendirmek.

 

iPath2UpSkilling Platformunun dijital araçlarının eğitimcilerin, eğitmenlerin ve yetişkin öğrencileri destekleyen diğer personelin günlük işlerinde kullanımını geliştirmek

 

Katılımcılardan Öğrenme, Öğretme veya Eğitim faaliyetlerine geri bildirim isteyerek geliştirme aşamasında iPath2UpSkilling Platformu & Programı & kaynakları & araçları değerlendirmek.

 

Sonuçlar, Öğrenme, Öğretme, Eğitim faaliyetleri sırasında iPath2UpSkilling Platformunu ve kaynaklarını kullanmak için bir dizi 25 sertifikalı profesyoneli içerir:

Eğitmen etkinliği olarak görülen C1, ortak erişim ve standartlara ulaşmak için her organizasyonun personelini hedeflemek. IO2’nin metodoloji çalışmasına (el kitapları) ve O2 & O3’ün pratik sonuçlarına ve ayrıca O1’in ikinci versiyonunun gözden geçirilmesine bağlanacaktır.

Karma öğrenme olarak görülen C2 & Mentorluk Kılavuzunu (IO2) geliştirmek, eğitimli personeli ve profesyonellerin kullanıcılarını bir araya getirmek ve eğitim etkilerini çoğaltmak için test etmek.

Beceri geliştirmek için becerileri artırın!

Becerileri artırmak için becerileri artırın! adlı fiziksel etkinlik, 11, 12 ve 13 Ekim 2022 tarihlerinde Birleşik Krallık’ta gerçekleştirildi. 

Etkinliğe katılanlar, her bir katılımcı kuruluştan personel üyeleriydi. Seçilen personel, öncelikle yetişkin öğrenicileri destekleyen eğitimci/eğitmen/diğer personeldi.

Etkinlik sırasında katılımcılar, proje sırasında geliştirilen araçların, özellikle de iPath2Upskilling platformunun ve e-öğrenme platformunun, özellikle düşük becerilere / düşük niteliklere sahip yetişkin öğrenicileri desteklemek için nasıl kullanılacağı konusunda eğitim aldılar. Katılımcılar ayrıca e-öğrenme platformunu kullanarak yeni kursların nasıl geliştirileceği konusunda da eğitildi.

Başarılı bir kariyere giden başarılı yol

Ocak 2022’de Başarılı bir kariyere giden başarılı yol adlı ikinci eğitim faaliyetini gerçekleştirdik. Bu etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve dış kuruluşlardan 15 doğrudan yararlanıcıyı (eğitimciler, eğitmenler ve yetişkin öğrenicileri destekleyen diğer personel) iPath2UpSkilling Platformu ve Programını düşük vasıflı / nitelikli yetişkinlerin yararına kullanmak için gerekli becerilerle güçlendirmek üzere tasarlandı. 

Etkinliğin diğer hedefleri arasında şunlar yer aldı:

– Yetişkin öğrenicileri destekleyen eğitimciler, eğitmenler ve diğer personelin günlük işlerinde iPath2UpSkilling Platformunun dijital araçlarının kullanımını geliştirmek

– iPath2UpSkilling Programının bir parçası olarak Mentorluk Programını, katılımcılardan Öğrenme, Öğretme veya Eğitim faaliyetlerine geri bildirim talep ederek geliştirme aşamasında değerlendirmek.

– Yeni geliştirilen iPath2UpSkilling Platformu ve Programı hakkında toplum düzeyinde farkındalık yaratmak.

Etkinlik, Kıbrıs’tan ortak kuruluş Stando tarafından yürütülmüştür.

Katma değer

Proje, Öğrenme, Öğretme veya Eğitim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen hedeflerinin her birine ulaşarak, ana hedefinin bir kısmına ulaşacaktır. Uzun vadede, proje tarafından önerilen iki Öğrenme, Öğretme veya Eğitim etkinliğinin katma değeri, yeni eğitilmiş eğitimcilerin, eğitmenlerin ve yetişkin öğrencileri destekleyen diğer personelin düşük vasıflı yetişkinler üzerinde sahip olacağı en büyük etkidir. iPath2UpSkilling Platformu ve Programı aşağıdaki şekildedir :

Olumlu sonuçlar

düşük vasıflı yetişkinler, daha fazla öğrenme veya istihdam gibi olumlu sonuçlara giden rehber işliğinde bir yola erişebileceklerdir.

 

İlgili eğitimler

Düşük vasıflı yetişkinler, diğer paydaşlar tarafından düzenlenen ilgili eğitimler veya çevrimiçi eğitimler aracılığıyla belirlenen ve ele alınan temel beceri ihtiyaçlarına sahip olacaktır.

 

Başarılı kariyer

düşük vasıflı yetişkinler, başarılı bir kariyer için kişisel, sosyal ve duygusal engelleri kolayca anlayacak ve ele alacaktır.

 

Daha yüksek özsaygı

Düşük vasıflı yetişkinler, yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyen daha yüksek bir özsaygıya sahip olacaklardır.

 

Daha özgüvenli

düşük vasıflı yetişkinler, öğrenimlerini, becerilerini ve davranışlarını daha ileri öğrenim veya çalışma ortamına uygulama konusunda daha emin olacaklardır.

 

İlgili nitelikler

düşük vasıflı yetişkinler, iş piyasasında rekabet edebilirlik derecelerini ve istihdam edilebilirlik derecelerini artırarak mesleki açıdan ilgili nitelikler kazanacaktır.

 

Beceri kazanma yolu

C faaliyetleri sırasında edinilen yeni becerilere dayalı olarak, yeni eğitilmiş eğitimciler, eğitmenler ve yetişkin öğrencileri destekleyen diğer personel, düşük vasıflı yetişkin kursiyerlerin beceri yükseltme yolunda destek, sürekli katılım, geçiş ve ilerleme sağlayabilecektir. Paydaş ağını kullanarak, yetişkin öğrenicileri destekleyen profesyoneller, düşük vasıflı ve düşük vasıflı yetişkinler için vasıf kazanmaya yönelik özel niteliksel yollar oluşturmak için ortak çalışma geliştireceklerdir. Düşük becerili yetişkin öğrencileri destekleyen profesyoneller, C etkinlikleri sırasında edinilen becerileri ve yeni çevrimiçi eğitimler ve AEK’leri geliştirmeye yönelik araçları kullanarak günlük çalışmalarını aşağıdaki gibi geliştireceklerdir:

Öğrenci merkezli içerik

öğrenci merkezli içeriği geliştirmek: çevrimiçi eğitim müfredatı, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ve özel olacaktır

 

Etkileşim

etkileşimi artırmak: Dikkati sürdürmek ve öğrenmeyi teşvik etmek için öğrencilerle etkileşimi artırmak için becerilere sahip olacaklardır.

 

Taneciklilik

ayrıntı düzeyini artırın: içerik, yeni bilgilerin özümsenmesini kolaylaştırmak ve öğrenme için esnek zaman planlamasına izin vermek için bölümlere ayrılacaktır.

 

Kişiselleştirme

öğrencilerin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını yansıtmak için kişiselleştirmeyi geliştirmek

 

İlgi çekici içerik

İlgi çekici içeriği geliştirin: İlgi çekici ve motive edici bir öğrenme deneyimi geliştirmek için öğretim yöntemleri ve teknikleri yaratıcı bir şekilde kullanılacaktır.

 

İlerleme

öğrencilerin ilerlemesini ve performansını takip etme yeteneğini geliştirmek