Rezultate intelectuale

Scopul general al proiectului este acela de a sprijini educatorii adulti prin intermediul platformei și programului iPath2UpSkilling precum și cu abilitățile necesare pentru utilizarea acestuia, pentru a asigura servicii de creștere a competențelor de inalta calitate, pentru adultii slab calificati sau cu competențe scăzute prin servicii de orientare, de educație formală și non-formala, training & coaching. 

Platforma și programul iPath2UpSkilling, concepute și dezvoltate în cadrul proiectului vor oferi oportunități de educație personalizată precum și alte oportunități de formare profesională incluzivă pentru adulții slab calificați sau cu abilități scăzute sub moderarea profesioniștilor care lucrează în sectorul educației adulților. 

Obiectivele de îmbunătățire a calității și a eficienței educației și formării și de promovare a echității, coeziunii sociale și cetățeniei active sunt obiective comune ale UE stabilite în ET2020.

Realizări intelectuale

Ideea propunerii de proiect pornește de la nevoia identificată de integrare a măsurilor active pentru grupurile vulnerabile, rezultate din studiile de caz ale diferitelor proiecte implementate de organizațiile partenere în beneficiul grupului țintă indirect, respectiv al adulților slab calificați sau cu abilități scăzute. 

Proiectarea și dezvoltarea platformei iPath2UpSkilling

Pe durata proiectului, am creat și testat o platformă de e-learning iPath2UpSkilling funcțională și operațională pentru educatorii adulți, pe care să o utilizeze ca instrument digital pentru a sprijini procesele de actualizare a competențelor pentru adulții slab calificați/ care doresc a se recalifica. 

Platforma iPath2UpSkilling conectează nevoile atât ale utilizatorilor finali (formatori adulți, cât și ale adulților slab calificați/calificați) cu cerințele tehnologice.

Platforma iPath2UpSkilling este o platformă modulară inovatoare care include următoarele secțiuni: 

– O secțiune de consiliere/orientare profesională online;

– O secțiune de formare online, inclusiv o bibliotecă cu resurse educaționale deschise;

– O secțiune ce coaching în viață și carieră;

– O secțiune online de hartă interactivă pentru localizarea furnizorilor de formare, a centrelor de evaluare a competențelor și a Școlilor a doua șansă pentru adulți din țările participante.

Platforma iPath2UpSkilling servește două categorii de public:

– grupul țintă al proiectului (educatori/formatori/alt personal care sprijină cursanții adulți);

– adulți slab calificați/calificați ca beneficiari indirecți.

Platforma online este concepută pentru a asista grupul țintă în dobândirea de noi cunoștințe, precum și pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor de formare furnizate, consolidând competențele dobândite în timpul sesiunilor de formare online prin intermediul unui canal virtual deschis de comunicare. În esență, platforma online este foarte adaptabilă, răspunzând cu ușurință nevoilor utilizatorilor săi și facilitând accesul grupului țintă la informații/rețele/resurse, indiferent de locația lor fizică.

Platforma online este un spațiu virtual în care educatorii adulți pot crea rețele, pot forma colaborări, pot face schimb de bune practici, pot anticipa schimbările în cererea de competențe și pot participa la acțiuni comune. În plus, platforma le permite să fie vizibile la nivelul UE. În cele din urmă, platforma online este un spațiu de lucru în care formatorii își pot întâlni practic proprii stagiari.

Iată link-ul pentru a accesa platforma: https://ipath2upskilling.net

Elaborarea de ghiduri pentru utilizatorii finali ai platformei iPath2UpSkilling

IO2 constă într-o serie de manuale pentru utilizatorii finali ai platformei iPath2UpSkilling. Acestea au fost concepute astfel încât utilizatorii de orice capacitate tehnică să poată învăța cum să utilizeze instrumentele dezvoltate în timpul proiectului. Acestea includ:

– Manualul cursanților adulți pentru utilizarea platformei iPath2UpSkilling. Acest manual este conceput pentru a oferi cursanților adulți informații despre cum să utilizeze platforma și să înceapă o nouă cale de actualizare a competențelor.

Manualul este disponibil aici: Users-Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform_RO

– Manualul profesioniștilor pentru utilizarea platformei iPath2UpSkilling. Acest manual este conceput pentru a oferi profesioniștilor care sprijină cursanții adulți abilitățile de a utiliza platforma pentru a sprijini adulții cu un nivel scăzut de calificare/cu un nivel scăzut de calificare în parcursurile lor de perfecționare.

Manualul este disponibil aici: Professionals-Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform-IO2-_RO 

– Manualul iPath pentru a dezvolta noi cursuri de formare online. Acest manual este conceput pentru profesioniștii care sprijină cursanții adulți care doresc să dezvolte noi cursuri de formare online utilizând platforma de e-learning iPath2Upskilling.

Manualul este disponibil aici: Handbook-iPath-to-develop-new-online-training_RO

– Programul de mentorat: Acest manual este conceput pentru profesioniștii care sprijină cursanții adulți. Acesta conține o serie de orientări, bune practici și alte informații pentru a fi mai bine pregătiți pentru a sprijini cursanții adulți.

Manualul este disponibil aici: Mentorship-programme_final_RO

– Manual de mentorat pentru consiliere profesională. Acest manual oferă orientări pentru consilierii profesioniști cu privire la modul de desfășurare a activităților de consiliere cu cursanții adulți. Acesta este integrat cu o serie de forme care pot fi utilizate în timpul procesului de consiliere.

Manualul este disponibil aici: Mentorship-Manual-Professional-Counselling_RO

Formularele sunt disponibile aici: Counselling-forms_RO

Sesiuni de formare de specialitate

Această secțiune conține o serie de patru videoclipuri ce descriu conceptele de conștientizare, consiliere/ghidare, formare și coaching. Videoclipurile prezintă aceste concepte cheie și sunt concepute special pentru educatorii adulți și practicienii care caută noi instrumente și tehnici pentru a-și ajuta clienții să își atingă obiectivele. Indiferent dacă doriți să vă îmbunătățiți abilitățile de consiliere și orientare, să vă dezvoltați expertiza de formare sau să aflați mai multe despre coaching, videoclipurile noastre vă vor oferi informații valoroase și sfaturi practice pe care le puteți pune în practică imediat.

Dezvoltarea resurselor și conținutului platformei iPath2UpSkilling

IO3 constă dintr-o platformă de e-learning și resurse care pot fi utilizate atât de profesioniști care sprijină cursanții adulți, cât și de adulții cu competențe scăzute și calificări scăzute.

Profesioniștii îl pot folosi pentru a facilita cursurile online folosind resursele existente disponibile. Ei vor putea, de asemenea, să dezvolte noi cursuri. Cursanții adulți vor putea accesa cursuri online pentru a-și îmbunătăți abilitățile și a-și îmbunătăți oportunitățile de carieră. 

Cursurile disponibile în prezent pe platformă includ: abilitățianalitice și de rezolvare a problemelor, muncă în echipă, empatie și gândire critică. Acestea au fost elaborate în urma unei analize a nevoilor cursanților adulți, efectuată prin intermediul unor anchete adresate grupului țintă. 

Platforma poate fi accesată aici: ipath2upskilling.net/online-training

Platforma este accesibilă prin simpla înregistrare. Noilor utilizatori li se atribuie automat rolul de „studenți”. Pentru a face upgrade la rolul de „profesor” și pentru a avea capacitatea de a crea noi cursuri și, este necesar să contactați una dintre organizațiile partenere.