Proiectul nostru

Urmărind o abordare holistică, proiectul a identificat nevoile personalului care îi sprijină pe cursanții adulți să aibă la îndemână, integrate într-un singur pachet, toate mijloacele necesare pentru a ajuta adulții slab calificați și cu abilități slabe pe tot parcursul drumului lor de actualizare a competențelor pentru a-și spori competitivitatea și adaptabilitatea pe piața forței de muncă. În acest sens, obiectivul general al proiectului este de a oferi acestor profesioniști o platformă și un program integrate și inovatoare de competențe iPath2UpSkilling, împreună cu competențele specifice necesare pentru utilizarea acestuia, pentru a asigura parcursuri de perfecționare de înaltă calitate pentru adulții slab calificați și slab calificați.

Principala caracteristică a acestei platforme inovatoare iPath2UpSkilling (O1) este dezvoltarea unor itinerarii personalizate ca parte a programului iPath2UpSkilling (O2). Programul îi ajută pe educatorii adulți să desfășoare mai întâi activități de creare de profiluri, astfel încât, ulterior, să creeze cel mai convenabil itinerar de formare și o cale personalizată cu activități care să completeze capacitățile și resursele puse la dispoziția stagiarului adult.

 

Profesioniștii vor utiliza platforma iPath2UpSkilling și resursele sale în activitatea lor zilnică cu adulții slab calificați și slab calificați pentru a acorda acces la parcursuri de perfecționare într-un mod flexibil și individual, asigurând în același timp atât instruirea online, cât și cea personală. Instruirea online va fi oferită prin cursuri de formare online și alte resurse educaționale deschise existente în Biblioteca Platformei (O3). Instruirea în persoană va fi asigurată prin servicii de îndrumare video și coaching online și prin indicarea și orientarea pe harta interactivă online către furnizori de formare specifici, centre de evaluare a competențelor și școli de a doua șansă pentru adulți.

 

Conceptul de platformă modulară inovatoare online

Proiectul propune platforma iPath2UpSkilling & Programul ca un concept de platformă modulară inovatoare online, care va asigura profesioniștilor (educatori, formatori și alți membri ai personalului care sprijină cursanții adulți) cu instrumente adecvate, resurse și competențe pentru a ghida și sprijini persoanele cu un nivel scăzut de calificare; adulții slab calificați pe calea lor către perfecționare, îmbunătățirea și extinderea ofertei de oportunități de învățare de înaltă calitate, adaptate la nevoile adulților individuali slab calificați sau cu abilități scăzute.

Educație de calitate și eficiență

Obiectivele de îmbunătățire a calității și a eficienței educației, a eficienței educației și a formării profesionale și de promovare a echității, coeziunii sociale și cetățeniei active sunt obiective comune ale UE stabilite în ET2020. 

 

Tratamentul echitabil în societate

Proiectul atinge prioritatea orizontală în toate sectoarele programului legate de incluziunea socială a beneficiarilor indirecți ai proiectului (adulți slab calificați/calificați), asigurând participarea lor semnificativă și tratamentul echitabil în societate după finalizarea programului iPath2UpSkilling. 

 

Platformă integrată și inovatoare

Scopul general al proiectului este acela de a sprijini educatorii adulti cu platforma și un program inovatoare numite iPath2UpSkilling precum și cu abilitatile specifice pentru utilizarea acestuia, pentru a asigura parcursuri de inalta calitate de imbunatatire a competentelor pentru adultii slab calificati sau cu abilităși scăzute cu servicii de orientare; educație formală și non-formala, servicii de training & coaching. 

 

Tehnologia digitală

Proiectul utilizează mai bine tehnologia digitală pentru predare, învățarea și dezvoltarea competențelor digitale; asigurarea unor strategii eficace de informare, orientare și motivare pentru a ajunge și a sprijini cursanții adulți.

 

Educație personalizată

Platforma și programul iPath2UpSkilling, concepute și dezvoltate în cadrul proiectului, vor oferi o educație precum și ample oportunități de formare profesională incluzivă pentru adulții slab calificați sau cu abilități scăzute sub moderarea profesioniștilor care lucrează în sectorul educației adulților. 

 

Călătorii de actualizare a competențelor

O platformă online inovatoare și interesanta ce va permite educatorilor adulți să o utilizeze în beneficiul adulților slab calificați au cu competențe scăzute, cu scopul de a stimula drumuri personalizate personalizate de actualizare a competențelor, în funcție de nevoile lor individuale, de a reduce disparitățile în ceea ce privește accesul și implicarea în educația formală și non-formală, pentru a depăși neconcordanțele de competențe. 

 

Proiectul are ca scop:

  1. dezvoltarea platformei iPath2UpSkilling (O1).
  2. dezvoltarea programului iPath2UpSkilling ca abordare a parcursurilor de actualizare a competențelor pentru adulții slab calificați și slab calificați (O2).
  3. capacitarea a 25 de educatori, formatori și alți membri ai personalului care sprijină cursanții adulți cu competențele necesare pentru a utiliza programul iPath2UpSkilling Platform & (C1 și C2).
  4. extindeți cel puțin 50 de parteneriate cu furnizorii de formare, Centrele de evaluare a competențelor și amp; Școala a doua șansă pentru adulți (O3)
  5. sensibilizarea publicului cu privire la rezultatele proiectului la 1000 de persoane.

 

Partners